Jag vill anmäla mitt intresse för lägenhet

Intresseanmälan
Intresserad?

Markanvisningstävlingen avslutad!

Järngrinden, Mjöbäcks och Strandlyckan Invest har vunnit markanvisningstävlingen för Kvarteret Ankan i Helsingborg.

Det vinnande förslaget har utvecklats i samarbete med Arkitekterna Krook & Tjäder.

Utdrag ur juryns motivering:
Fasadmaterialet av trä skapar ett livfullt inslag i stadsbilden. Det skapas ett väl gestaltat och charmigt kvarter som knyter an till den mänskliga skalan och områdets karaktär.